Bảng Giá

Bảng giá điều trị nha khoa tại Nha Khoa Quốc Tế Paris

Danh mục dịch vụ Giá tham khảo
Cạo Vôi  Răng 100.000 – 150.000 đ
Trám Răng Thẩm Mỹ 100.000 – 200.000 đ
Nhổ Răng Khó 500.000 – 1.000.000 đ
Điều Trị Tủy 300.000 – 600.000 đ
Tẩy Trắng Răng Bằng Đèn Plasma 1.000.000 – 1.500.000 đ
Răng nhựa 150.000 – 500.000 đ
Hàm khung thường 1.000.000 đ
Hàm Khung Titan 2.000.000 đ
Hàm Khung Liên Kết 3.000.000 đ
Răng Sứ Ceramco 1.000.000 đ
Răng Sứ Titan 2.000.000 đ
Răng Sứ Ziconia 4.000.000 đ
Răng Sứ Cercon 4.500.000 đ
Răng Sức Cercon HT 5.500.000 đ
Răng Sứ Quý Kim 7.000.000 đ
Chỉnh Nha 20.000.000 – 40.000.000 đ (Tùy Trường Hợp)
Cắm ghép Implant 15.000.000 – 30.000.000 đ
Services Prices
Cạo Vôi  Răng 100.000 – 150.000 đ
Trám Răng Thẩm Mỹ 100.000 – 200.000 đ
Nhổ Răng Khó 500.000 – 1.000.000 đ
Điều Trị Tủy 300.000 – 600.000 đ
Tẩy Trắng Răng Bằng Đèn Plasma 1.000.000 – 1.500.000 đ
Răng nhựa 150.000 – 500.000 đ
Hàm khung thường 1.000.000 đ
Hàm Khung Titan 2.000.000 đ
Hàm Khung Liên Kết 3.000.000 đ
Răng Sứ Ceramco 1.000.000 đ
Răng Sứ Titan 2.000.000 đ
Răng Sứ Ziconia 4.000.000 đ
Răng Sứ Cercon 4.500.000 đ
Răng Sức Cercon HT 5.500.000 đ
Răng Sứ Quý Kim 7.000.000 đ
Chỉnh Nha 20.000.000 – 40.000.000 đ (Tùy Trường Hợp)
Cắm ghép Implant 15.000.000 – 30.000.000 đ